تبلیغات
y008 - Edius 6.02 + Vitascene 1.0.46.5 + NewBlue FX 2.4 + ProCoder 3.6

Edius 6.02 + Vitascene 1.0.46.5 + NewBlue FX 2.4 + ProCoder 3.6

-  -

یکی از قویترین نرم افزارهای میکس و مونتاژ فیلم

منبع:
http://www.softgozar.com