تبلیغات
y008 - Skype 5.2.60.113 / 5.1.32.112 Business Edition + Portable

Skype 5.2.60.113 / 5.1.32.112 Business Edition + Portable

-  -

بهترین برنامه برای ارتباط و چت صوتی اینترنتی رایگان

منبع:
http://www.softgozar.com