تبلیغات
y008 - 3DMark Vantage Professional Edition 1.1.0.0

3DMark Vantage Professional Edition 1.1.0.0

-  -

نرم افزار شاخص جهت اندازه گیری قدرت گرافیکی و پردازشی سیستم

منبع:
http://www.softgozar.com