تبلیغات
y008 - Kaspersky Rescue Disk 10.0.29.2 Build 2011-03-15 (ISO) + USB

Kaspersky Rescue Disk 10.0.29.2 Build 2011-03-15 (ISO) + USB

-  -

دیسک نجات آنتی ویروس کاسپراسکی جهت اسکن سیستم از طریق بوت به روز شده تا تاریخ 24 اسفند 89

منبع:
http://www.softgozar.com