تبلیغات
y008 - NOD32 Smart Security Offline Update 5973 (2011-03-22) for v3.x v4.x

NOD32 Smart Security Offline Update 5973 (2011-03-22) for v3.x v4.x

-  -

به روز رسانی آنتی ویروس NOD32 و Smart Security نسخه 3 و 4 بدون اتصال به اینترنت تا تاریخ 2 فروردین 90

منبع:
http://www.softgozar.com